Autoprefixer CSS online

Różne info

vendor prefixes (przedrostki)

-webkit- 	   /* Chrome, Safari, iOS Safari / iOS WebView, Android */
-moz- 		   /* Firefox */
-ms- 		   /* Edge, Internet Explorer */
-o- 		   /* Opera, Opera Mini */

słownik

divelement

<div>znacznik

background-color: lightblue – właściwość (własność)

background-color: lightbluewartość

słownik

animation ożywienie animacja


transform wprowadzać zmianę, przeformowywać

przekształcenie, przekształcać przemienić przeobrazić przeistoczyć transformować (matrix, translate, scale, rotate, skew, perspective)


transition przejście od do

przejście – efekty przejścia, przejście od słów do czynów, tranzyt, przemiana


translate przenieść, przesunąć

przetłumaczyć tłumaczyć interpretować przestawiać przesuwać po prostej przełożyć przekładać


property własność właściwość cecha

color, font size, background, height/width, margin/padding, border etc.


value wartość (value of property)

podana np. w pixelach


overlay nakładka